Jestes w: Home > Równowaga osobista > Twoje powodzenie w życiu zacznie się od razu po przeczytaniu ostatniej strony

Wizytówka

Zanim się zdecydujesz na taki, a nie inny papier, rodzaj druku i rozmiar wizytówki, weź pod uwagę, że będzie ona wykorzysty­wana zarówno w kontaktach towarzyskich, jak i zawodowych, i że będzie przez ciebie wręczana w różnych okolicznościach.

Najważniejsze jest oczywiście imię i nazwisko. Imię powin­no być w pełnym brzmieniu, czyli Jan Iksiński, a nie J. Iksiński. Przed imieniem i nazwiskiem dopuszczalny jest tylko tytuł na­ukowy, a właściwie jego skrót: prof. dr hab. Przypominam, że ?magister” nie jest tytułem naukowym. W żadnym wypadku nie może być to też ,,Pan Jan Iksiński”. W przypadku wizytówki ro­dzinnej – najpierw imię żony: Anna i Jan Iksińscy. Taka małżeń­ska wizytówka ma, wbrew pozorom, liczne zastosowania: za­proszenia, życzenia, podziękowania, gratulacje, kondolencje…

Zredagowanie krótkiego liściku na odwrocie wizytówki nastręcza pewnych trudności, gdyż wymaga wypowiedzenia się w trzeciej osobie. Jeśli nie pamiętasz o tym ważnym szcze­góle, zacznij od nazwiska zapisanego już na wizytówce i na­pisz: ?Jan Iksiński życzy Wam” albo ?Państwo Iksińscy życzą Wam…”. Oczywiście, nie piszesz swego nazwiska drugi raz ani się nie podpisujesz. I nie kontynuujesz tekstu, używając w na­stępnych zdaniach zaimków osobowych ?ja” lub ?my”. Liścik na odwrocie wizytówki różni się także od normalnego listu tym, że nie wymaga daty.

  • List i wizytówka podlegają szczególnym regułom gra­ficznym i redakcyjnym.
  • List spełnia swoje zadanie, gdy jest jasny i precyzyjny.
  • List motywacyjny powinien wywołać u adresata chęć spotkania się z tobą.

Inne pisma pozwalają przekazywać informacje. Różnią się celem, jaki zamierza się osiągnąć, i tym, kogo dotyczą.

Możliwość komentowania jest wyłączona.