Jestes w: Home > Równowaga osobista > Twoje powodzenie w życiu zacznie się od razu po przeczytaniu ostatniej strony

Gotowy! No to w drogę!

Trzeba dokonać rozróżnienia między szczęściem w życiu a po­wodzeniem. Szczęście nie wymaga żadnej woli. Natomiast dą­żąc do powodzenia w życiu, trzeba liczyć na siebie i trzymać się wypracowanego programu działania. Sukces wymaga pra­cy: czy widziałeś kiedykolwiek konstrukcję, która powstała ot tak sobie, za pstryknięciem palcami?

W dniu, w którym decydujemy się wystartować w słyn­nym nowojorskim maratonie albo w Tour de France dla amato­rów, postanawiamy równocześnie, że będziemy regularnie tre­nować. Wydaje się to oczywiste, nawet jeśli nie zamierzamy stanąć na podium, a jedynie ukończyć wyścig w ustalonym li­micie czasu. Zaopatrujemy się więc w dobry sprzęt, wprowa­dzamy odpowiedni reżim żywieniowy, przebiegamy określoną liczbę kilometrów tygodniowo, zapisujemy się do klubu, aby poznać różne metody treningowe. Krótko mówiąc, dostosowu­jemy środki do obranego celu.

Gdybym cię zapytała: ?Co dzisiaj zrobiłeś, żeby przybliżyć się do życiowego sukcesu?”, odpowiedziałbyś pewnie, że nic. Nieprawda! Właśnie wykonałeś pierwszy krok na drodze do powodzenia. Kupując tę książkę, zainwestowałeś w samego siebie. Zastanów się i przypomnij sobie, ile razy w życiu zainwestowałeś pieniądze w swój osobisty sukces? Założę się, że nie czyniłeś tego zbyt często. Inwestowałeś w nieruchomo­ści, akcje i różne precjoza, ale zapomniałeś o najważniejszym: o sobie!

Podobnie jak w sporcie, odczułeś potrzebę posiadania tre­nera, który cię poprowadzi i pomoże ci się doskonalić. Ale uwaga! Trener nie zastąpi cię w walce. To od ciebie, i tylko od ciebie, zależy twój sukces.

Nie wszyscy mają na starcie takie same szanse. Pociesza­jące jest to, że wszyscy mają możliwość odniesienia sukcesu.

Edukacja i wychowanie pozwoliły ci nauczyć się reguł spo­łecznych, zorientować się, jakie istnieją zakazy, i ukształtować swoją osobowość. Pierwszych nauk udzielili ci rodzice. Jeśli tego nie uczynili, szkoła nie może ich zastąpić w tej misji. Edukacja szkolna ma inne zadania: obcowanie z kulturą, naby­wanie wiedzy, funkcjonowanie w grupie i społeczeństwie – to są jej cele, ale… nie zastępuje rodziców. Studia wyższe to już tylko specjalizacja zawodowa.

Na starcie szanse mamy różne w zależności od środowi­ska, z jakiego się wywodzimy, od ciekawości świata, wycho­wania i edukacji w okresie dzieciństwa, religii, jaką przekazali nam rodzice. Powodzenie życiowe idzie w parze z regułami społecznymi, kulturą, sposobem bycia i wyrażania się, z osobi­stym rozwojem… Możesz przejść od jednego etapu do drugie­go w takiej kolejności, jakiej tylko zapragniesz. Musisz tylko znaleźć klucz, który otworzy ci drzwi, przez które jeszcze nie przechodziłeś, za którymi dostrzeżesz nowe horyzonty. Książ­ka ta adresowana jest do wszystkich, niezależnie od posiadane­go wykształcenia, sytuacji zawodowej lub finansowej czy na­tury planów na przyszłość… Do ciebie należy określenie tego, co będzie twoim sukcesem w życiu i jaką drogą będziesz do niego dążył!

Możliwość komentowania jest wyłączona.