Jestes w: Home > Równowaga osobista > Twoje powodzenie w życiu zacznie się od razu po przeczytaniu ostatniej strony

Czy według ciebie powodzenie w życiu łączy się z posiadaniem władzy ?

Czy zależy ci na tym, żeby twój autorytet w firmie, w rodzinie lub na niwie społecznej był respektowany? Czy podejmujesz decyzje ?po męsku”, czy z ?kobiecym” wahaniem i wątpliwoś­ciami? Czy powodzenie życiowe kojarzy ci się ze wspaniałą swobodą, jaką daje władza: decydowania, wyrokowania, dzia­łania? Wszystko to może być źródłem niezwykłego upojenia. Jeśli pragniesz odnosić sukcesy w polityce, musisz do perfekcji opanować umiejętność publicznego zabierania głosu, zachowu­jąc przy tym entuzjazm i niewzruszoną wiarę w swoje przeko­nania, by stawić czoło krytyce ewentualnych adwersarzy.

Jeśli twoim marzeniem jest powodzenie na niwie społecz­nej lub towarzyskiej, to musisz mieć głębokie poczucie istnie­nia innych, musisz ich lubić i szanować, i nie posługiwać się nimi dla zaspokojenia swojej żądzy władzy.

Jeśli dla osobistego spełnienia niezbędna jest dla ciebie udana kariera zawodowa, to zapewnij sobie środki, które po­zwolą ci się rozwijać.

Możliwość komentowania jest wyłączona.