Jestes w: Home > Równowaga osobista > Twoje powodzenie w życiu zacznie się od razu po przeczytaniu ostatniej strony

Zachowaj wiarę w siebie

Uwierz w swoje możliwości i w uniwersalność takich zasad, jak sprawiedliwość, równość między ludźmi, uczciwość i pra­wość. Staraj się, aby te wartości kierowały twoim życiem i stosunkami z innymi. Zachowaj wiarę w siebie, która przecież ?przenosi góry”. Twoje trudności zostaną przezwyciężone, gdyż są tylko etapem na drodze, która prowadzi cię do sukce­su. Wiara w siebie rozwiewa wątpliwości i chroni przed znie­chęceniem. Jeśli wierzysz w swój potencjał, śmiało podejmiesz działania, aby zrealizować swój plan. Jeśli nie jesteś przekona­ny, powiesz sobie, że nie możesz, nie potrafisz, że jeszcze do tego nie dorosłeś. Nie myśl i nie wmawiaj sobie, że nie zasłu­gujesz na to, czego pragniesz. Powiedz sobie, że jesteś godny otrzymać to, co życie proponuje najlepszego.

Wiara w siebie dodaje entuzjazmu, popycha do działania i jest najlepszym z bodźców, gdyż bez przerwy podbudowuje naszą motywację. Po porażce to właśnie ona pozwala nam przebrnąć przez tę próbę i wkroczyć ponownie na drogę, która zaprowadzi nas do ostatecznego celu.

Jeśli szukasz dowodów na siłę wiary, znajdziesz je u ludzi, którzy nie wahali się poświęcić życia w imię swej wiary, któ­rzy woleli umrzeć, niż wyrzec się swojej religii, albo poświę­cali swe życie dla innych.

Ten, kto wierzy w siebie, jest wierny swemu zaangażowa­niu, odrzuca pasywność, a działania dowodzą siły jego przeko­nania. Wiara opiera się na zaufaniu do samego siebie, na pak­cie zawartym z samym sobą, aby rzetelnie i szczerze kroczyć drogą do sukcesu.

Aby odnieść sukces, trzeba wierzyć w siebie.

Możliwość komentowania jest wyłączona.