Jestes w: Home > Równowaga osobista > Twoje powodzenie w życiu zacznie się od razu po przeczytaniu ostatniej strony

Gospodarować własnym czasem to umieć powiedzieć ?nie”

Trzeba umieć odmówić ostatniej szklaneczki o późnej porze – tej właśnie, która zadecyduje, że na drugi dzień nie będziesz w pełni formy. Nie wahaj się ogłosić, że w czasie wakacji chcesz trochę odpocząć i nie życzysz sobie przyjmować wtedy wszystkich swoich bratanków i siostrzeńców.

Gospodarować własnym czasem to także wyzbyć się rutyny.

Zaprogramowane, łatwe, komfortowe i bezpieczne życie usypia. Rutyna nie prowadzi do sukcesu, a czasem wręcz go uniemożliwia. To w działaniach nadzwyczajnych, na przykład ratujących życie, daje się dowody własnej pomysłowości i przechodzi się nieraz samego siebie, a nie siedząc wygodnie w fotelu i popalając markowe cygaro.

Pod koniec każdego dnia zrób podsumowanie: czy dobrze wykorzystałeś swój czas? Jeśli nie, wprowadź korekty. Rób ta­kie bilanse pod koniec każdego tygodnia i po przejściu każde­go etapu. Czy osiągnąłeś wyznaczony sobie cel? Czy zachowa­łeś harmonię między życiem rodzinnym i zawodowym? Czy nie zaniedbałeś innych priorytetów? Czy poprawiła się twoja jakość życia? Czy stałeś się lepszym organizatorem i lepiej ra­dziłeś sobie ze stresami? Czy nowy sposób gospodarowania własnym czasem zwiększył twoją skuteczność? Czy zmieniłeś przyzwyczajenia, na które niepotrzebnie traciłeś do tej pory czas?

Odnosić sukcesy w życiu to umieć posługiwać się prze­szłością, żeby docenić chwilę obecną i spokojnie pa­trzeć w przyszłość.

Dobrze gospodarować własnym czasem to:

  • umieć go sobie podporządkować;
  • brać pod uwagę rytm własnego życia;
  • rozsądnie planować;
  • być uporządkowanym;
  • umieć powierzać swoją pracę innym;
  • ustalać hierarchię zadań;
  • umieć powiedzieć ?nie”;
  • umieć wyzbyć się rutyny.

Możliwość komentowania jest wyłączona.