Jestes w: Home > Równowaga osobista > Twoje powodzenie w życiu zacznie się od razu po przeczytaniu ostatniej strony

Gospodarować własnym czasem to również umieć powierzać swoją pracę innym

Jeśli jakaś osoba lub osoby z twojego najbliższego kręgu za­wodowego albo rodzinnego mogą ci pomóc, powierz im część swoich obowiązków. Powierzać komuś pracę to oszczę­dzać czas potrzebny na jej wykonanie, przy zachowaniu peł­nej odpowiedzialności za jej efekt końcowy. Tak jak w przy­padku zespołu, za który odpowiadasz na zewnątrz, musisz kontrolować jakość pracy swoich współpracowników. Prze­kazywanie komuś zadań nie polega oczywiście na wyzbywa­niu się najbardziej nieprzyjemnej roboty ani tym bardziej nie jest ucieczką od odpowiedzialności. Przekazujesz jedynie bieżące zarządzanie, a nie podejmowanie istotnych decyzji. Nie możesz powierzyć swojej sekretarce rozmowy z osobą, która jest niezadowolona z wykonania umowy, którą sam podpisałeś. Nie możesz też powierzać misji komuś, kto ze względów formalnych lub merytorycznych nie jest w stanie jej wypełnić.

Z drugiej strony, jeśli na przykład zaangażowałeś kogoś, aby ci pomógł w twoim sklepie, pozwól mu zajmować się klien­tami. Nie siedź mu bez przerwy na plecach i nie kontroluj. Jeśli powierzyłeś komuś pracę, to znaczy, że mu zaufałeś! Aby za­oszczędzić czas, przekazuj innym wszystko to, co możesz prze­kazać, jasno przy tym określając, czego oczekujesz i jaki ma być termin realizacji. Gdy już to zostanie uzgodnione, zapomnij o sprawie i zajmij się innymi rzeczami. Nie popełnij błędu po­legającego na nieustannym kontrolowaniu przebiegu powierzo­nej pracy. Zrobisz to dopiero po jej zakończeniu. Nigdy też nie powierzaj tej samej pracy kilku osobom.

Gospodarować własnym czasem to ustalać hierarchię zadań.

Nie możesz zajmować się wszystkim naraz, bo łatwo wtedy stracisz z oczu główny cel. Jedne sprawy muszą być załatwio­ne natychmiast, inne mogą trochę poczekać. Rozmieniając się na drobne, tylko pozornie stajesz się wydajniejszy; faktycznie, z punktu widzenia wyznaczonego celu, drepczesz w miejscu.

Możliwość komentowania jest wyłączona.