Jestes w: Home > Równowaga osobista > Twoje powodzenie w życiu zacznie się od razu po przeczytaniu ostatniej strony

Przy stole

Gdzie kto siedzi

Sposób rozmieszczenia gości przy stole zależy od honoru, jaki pragniesz oddać każdemu z nich. Gospodarz zawsze siada u szczytu stołu, naprzeciw swojej małżonki, jeśli oboje biorą udział w przyjęciu. Po twojej prawej zasiądzie osoba, którą chcesz najbardziej uhonorować. Drugie co do ważności miej­sce to twoja lewa strona. Im dalej od pana lub pani domu, tym mniej znaczący goście.

Honorowe miejsca dla kobiet znajdują się przy gospoda­rzu – po jego prawej i lewej ręce. Dla mężczyzn – po prawej i lewej stronie pani domu.

Aby uniknąć błędów, powinieneś wziąć pod uwagę trzy następujące kryteria: wiek, pokrewieństwo i zasługi. Najważ­niejsza jest osoba najbardziej utytułowana. Osoby starsze mają pierwszeństwo przed młodszymi, a zaproszeni goście przed członkami rodziny lub przyjaciółmi od serca. Unikaj sadowie­nia naprzeciw siebie dwóch osób tej samej płci. Małżeństwa i pary nie powinny siedzieć ani naprzeciw siebie, ani obok.

Jeśli gospodarz występuje bez małżonki, to siada pośrod­ku stołu, a miejsce honorowe znajduje się wtedy naprzeciw niego.

Zaznaczmy, że jest to francuski sposób rozmieszczania go­ści przy stole, bo istnieje jeszcze wiele innych. Skrupulatne przestrzeganie tych reguł nie zawsze jest możliwe – zwłaszcza wtedy, gdy przyjmujesz nieparzystą liczbę gości lub różną licz­bę kobiet i mężczyzn, albo po prostu dajesz pierwszeństwo za­żyłości między poszczególnymi osobami, aby zapewnić przy­jemną konwersację.

Jak się już pewnie zorientowałeś, niewiele jest w tej mate­rii miejsca na improwizację. Dlatego też plan rozmieszczenia gości powinieneś zacząć opracowywać już w momencie roze­słania zaproszeń!

Podchodząc do stołu, mężczyzna powinien delikatnie wy­sunąć krzesło sąsiadki po prawej stronie, aby ułatwić jej ruchy przy siadaniu – oczywiście wszystko po tym, jak swoje miej­sce zajmie już pan domu.

Gdy już wszyscy zasiądą, podawanie dań i wina powinno się odbywać według tego samego protokołu.

Możliwość komentowania jest wyłączona.