Jestes w: Home > Równowaga osobista > Twoje powodzenie w życiu zacznie się od razu po przeczytaniu ostatniej strony

Podawanie wina

Aby zachować jakość wina, musisz je powoli doprowadzić do odpowiedniej temperatury.

  • Wina białe i szampan powinny być serwowane po schło­dzeniu do temperatury 6-8 stopni Celsjusza.
  • Lekkie wina czerwone w temperaturze, jaka panuje w piwnicy, to znaczy w granicach 10-12 stopni.
  • Mocniejsze wina czerwone powinny być doprowadzone do temperatury pokojowej: 18-19 stopni dla win bordoskich i 15-16 stopni dla win burgundzkich.

Nie należy wkładać butelki do zamrażalnika, aby ją szyb­ciej schłodzić, ani tym bardziej kłaść do mikrofalówki, na ka­loryferach lub na słońcu, aby ją ogrzać.

Biorąc z półki, przenosząc i otwierając butelkę, nie należy nią wstrząsać, gdyż grozi to przedostaniem się do wina osadu zgromadzonego wokół korka. Po otwarciu butelki nalej odro­binę najpierw sobie i sprawdź, czy do bukietu wina nie dostał się zapach korka. Aby uniknąć wszelkich nieprzyjemnych nie­spodzianek, najlepiej otworzyć butelkę na godzinę lub dwie przed przyjściem gości (nie jest prawdą, jak niektórzy sądzą, że trzeba otwierać butelkę w ich obecności; dom to nie restaura­cja). Jeśli okaże się, że jest jakiś problem, będziesz miał wtedy czas, żeby znaleźć jakąś inną – czy to w swojej piwnicy, czy po prostu pójść do sklepu. Po sprawdzeniu włóż z powrotem ko­rek, wilgotną stroną do wewnątrz.

W domu gospodarz, a w restauracji zapraszający zawsze pierwszy próbuje odrobinę wina i niejako je zatwierdza. Kolej­ność napełniana kieliszków gości będzie zgodna z hierarchią ich ważności. Wino powinno być nalane przed podaniem po­traw, które będą mu towarzyszyły.

Jeśli uznałeś, że wino trzeba wyklarować (zdekantować, odcedzić), to możesz je podać w kryształowej karafce. Dekantacja to zabieg polegający na oddzieleniu wina od osadu zbierającego się na dnie butelki. Stosuje się go w przypadku niektórych win starszych, mających kilka lat, a także bardzo młodych, które dla ujawnienia swego prawdziwego aromatu potrzebują przewie­trzenia. Zanim przelejesz wino do karafki, opróżnij ją z powie­trza, nalewając do niej wody z kilkoma kroplami wina, które ma być klarowane. Wstrząśnij karafką, żeby ją przepłukać i wylej zawartość – dzięki tym kilku kroplom wnętrze karafki zostanie ?wyściełane” odpowiednim zapachem. Następnie, używając bardzo gęstego sitka, przelej delikatnie wino do karafki. Możesz to robić nad zapaloną świeczką, aby lepiej widzieć, co się dzie­je z osadem. Po napełnieniu karafki od razu ją zamknij.

Jeśli obawiasz się, że kontakt z powietrzem źle wpłynie na wino, możesz je nalewać poprzez specjalny, nakładany na bu­telkę dziobek.

I wreszcie, jeśli wolisz nalewać prosto z butelki, nie zasła­niaj ręką etykietki. Aby nie uronić kropli na obrus, pod koniec nalewania podkręć butelką o jedną czwartą obrotu.

  • Rozsadzanie gości przy stole polega na uprzywilejo­waniu pewnych osób poprzez przydzielenie im hono­rowych miejsc.
  • Udany posiłek to przede wszystkim savoir-vivre i sztuka robienia innym przyjemności – jakością ser­wowanych potraw oraz prezentacją i doborem wina.

Możliwość komentowania jest wyłączona.