Jestes w: Home > Równowaga osobista > Twoje powodzenie w życiu zacznie się od razu po przeczytaniu ostatniej strony

Wybór dań

Jeśli twój budżet jest nieograniczony lub wytrzyma cenę naj­droższych dań w karcie, pozostaw swemu gościowi wolny wy­bór. W przeciwnym wypadku pokieruj nim, wtrącając na przy­kład takie zdanie: ,Jeśli się pan waha, to sugerowałbym danie dnia. Znam szefa kuchni i wiem, że jego kompozycje są wy­śmienite!” albo: ?Jeśli lubi pan ryby, to danie morskie łączy w sobie świeżość produktów i delikatność sosów”.

Nie wspominaj, że zazwyczaj bierzesz tylko danie głów­ne, bo twój gość poczuje się zobowiązany do zrezygnowania z czegoś na wejście. Nie sugeruj też potrawy ze względu na jej cenę ani nie wskazuj tej, która jest najtańsza. Jeśli najdroższa potrawa stwarzałaby ci problem finansowy, namów gościa na coś tańszego, zachwalając na przykład jakieś danie regionalne lub określony zestaw w tych samych widełkach cenowych. Zaproszona osoba z pewnością zrozumie, że powinna doko­nać wyboru w pewnych, określonych przez ciebie, granicach finansowych.

Zanim przystąpicie do jedzenia, nawet jeśli ta praktyka zo­stała zarzucona w biznesowych posiłkach, zaproponuj aperitif. Po odebraniu zamówienia i udzieleniu żądanych przez ciebie wyjaśnień kelner (lub jego kolega zajmujący się wyłącznie al­koholem) przyniesie kartę win. Jeśli nie jesteś ekspertem w tej dziedzinie, zapytaj swego gościa, jakie są jego preferencje (nie pokazując mu karty). Gdy zjawi się kelner, aby przyjąć zamó­wienie, możesz mu powiedzieć, że ciągle się wahacie, a jego porady na temat właściwego doboru wina do takiej to a takiej potrawy byłyby mile widziane.

Zadaniem kelnera podczaszego jest przede wszystkim za­dowolić klientów. Wybierze więc wino odpowiednie do zamó­wionych potraw. Być może zaproponuje też wypróbowanie jakiegoś oryginalnego smaku. Jego zawód polega na sugero­waniu, a nie na dążeniu do sprzedania jak najdroższych win. Udzielane przez niego porady z pewnością zaciekawią twoich gości. Poczują się naprawdę dopieszczeni.

Dość szybko się zorientujesz, czy ludzie siedzący przy twoim stole są amatorami wina, czy też nie. Jeśli tak, to rozmo­wa w naturalny sposób zmierzać będzie do dzielenia się wraże­niami smakowymi. Pamiętaj, że wino stanowi część dziedzic­twa kulturalnego danego kraju czy regionu, podobnie jak na przykład malarstwo. Niezbędna jest więc znajomość kilku pod­stawowych terminów, aby umieć o nim rozmawiać.

Po złożeniu zamówienia na wino kelner zapyta, czy życzy­cie sobie wody mineralnej. Nie odpowiadaj mu na to pytanie od razu – najpierw zwróć się do swoich gości: ?Czy życzycie sobie wody gazowanej, czy niegazowanej, słabo czy silnie mineralizowanej?”. W zależności od ich wyboru kelner zapropo­nuje różne marki.

Gdy kelner podczaszy wróci z zamówioną butelką wina, zaprezentuje wam etykietę, wymieniając przy tym markę i rocznik. Kiwnij wtedy głową na znak, że wszystko się zgadza z twoim zamówieniem. Kelner poprosi następnie o spróbowa­nie wybranego wina.

Możliwość komentowania jest wyłączona.