Jestes w: Home > Równowaga osobista > Twoje powodzenie w życiu zacznie się od razu po przeczytaniu ostatniej strony

Wrażenia smakowe

To twój język pozwala rozpoznawać i oceniać cztery podsta­wowe smaki: słodki, słony, kwaśny i gorzki, a także wrażenia cieplne i związane z czynnikami chemicznymi.

Zaczerpnij niewielką ilość wina, pozwól mu się rozpłynąć po całej jamie ustnej, po czym zbierz je ponownie w okolicach warg. Wciągnij trochę powietrza, aby tak ogrzane wino mogło uwolnić cały swój potencjał. Twoje odczucia będą wielorakie. Pierwsze będą dotyczyły słodkości, a następne kwasoty i go­ryczki. Te ujawniające się z różnym natężeniem smaki nazywa się ?atakiem wina”.

Dobry atak to atak swobodny, czysty i precyzyjny. W osta­tecznym rozrachunku harmonia wina tkwi w równowadze mię­dzy różnymi smakami i w zgodności między tym, co zobaczy­łeś i poczułeś, a tym, co wypiłeś.

 

Gdy już połkniesz ten łyczek, pozostanie jeszcze jeden ważny etap do przejścia, który pozwoli ci stwierdzić, czy masz do czynienia z wyjątkowym, czy jedynie takim sobie winem: to trwałość smaku pozostającego w ustach. Jeśli szybko się ulatnia, to znaczy, że wino jest marne; jeśli pozostaje dłużej, to znaczy, że należy do tych szlachetnych. Każdy smak odebrany przez twoje podniebienie prędzej czy później się ulatnia, i wła­śnie czas świadczy o jakości wina.

Twoi goście z pewnością nie będą zainteresowani, abyś z biznesowej kolacji robił im pokaz degustacji wina. Z drugiej jednak strony, zawsze dobrze jest wiedzieć, jak się zachować, gdy wszystkie oczy zwracają się na ciebie, czyli na osobę pró­bującą wina. Trzeba zatem wykonać te trzy czynności, przejść przez trzy etapy, które opisaliśmy wyżej: obejrzenia, powącha­nia i posmakowania. Jeśli przy stole jest amator wina, na pew­no chętnie podzieli się swymi wrażeniami, aby podziękować ci za dobry wybór. W takim przypadku trzeba poznać choćby w minimalnym stopniu język kiperów.

Możliwość komentowania jest wyłączona.