Jestes w: Home > Równowaga osobista > Twoje powodzenie w życiu zacznie się od razu po przeczytaniu ostatniej strony

Nie będę cytował swojego notesu z adresami

Salonowca można szybko rozpoznać: nie interesuje go co, ale kto. Wymienia wszystkie nazwiska ze swego notesu i po­równuje go z twoim. Jeśli przyznasz, że nie znasz trzech spo­śród nich, nie jesteś człowiekiem godnym zainteresowania. Pa­trzy na ciebie zdziwiony i jeszcze raz się upewnia: ?Ależ tak, zna go pan. On jest z rodziny… Jeden z jego synów jest po­słem…”. Następnie zaczyna się wspinać po jego drzewie gene­alogicznym: , Jego matka była siostrą Iksa… jej pierwszy mąż był…”. Jeśli z twojej strony nie ma żadnej reakcji, zostajesz w najlepszym przypadku zaklasyfikowany do kategorii do­tkniętych amnezją albo zostanie ci przypisana etykietka ?czło­wieka bez znajomości”.

Salonowiec żyje pozorami. Jego towarzyski notes upewnia go, że w ogóle żyje. Nie próbuj się do niego upodabniać. To niezbyt sympatyczny osobnik.

Potrafię odpowiedzieć na komplement lub pochlebstwo

Jeśli po posiłku lub przed wyjściem jeden z twoich gości mó­wi ci komplement, przyjmij go ze skromnością. Jeśli Fryderyk gratuluje ci łososia w szczawiu, twierdząc, że był taki sam, ja­ki podaje się w ?Rivoli”, podziękuj mu za to porównanie. Nie korzystaj z okazji, aby buńczucznie zadeklarować: ?Wszyscy mi to mówią. Będę chyba musiał otworzyć pięciogwiazdkową restaurację”.

Komplement służy zrobieniu komuś przyjemności. Po­chlebne słowa powinny być szczere, często są tylko bladym odbiciem uprzejmego podziękowania. Odpowiedz w tym sa­mym duchu i tonie.

Katarzyna przyjmuje dziś wieczorem kilkoro przyjaciół. Niska i przy kości, uwielbia gotować. Ubrana w kwiecistą su­kienkę, z niecierpliwością oczekuje gości. Piękne maki u góry sukienki przyciągają spojrzenie na jej wydatne piersi. Dosko­nale! Jest z nich bardzo dumna – są kształtne i jędrne, nieraz się przekonała, że wzbudzają zazdrość u kobiet i pożądanie u męż­czyzn. Ale Katarzyna jest głodna. Normalnie je kolację o siód­mej, a teraz jest już wpół do dziewiątej. Oby tylko przyszli na czas! Jej żołądek domaga się swego. Coś już tam przegryzła, ale to nie mogło zastąpić prawdziwego posiłku. No, nareszcie dzwonek do drzwi! Ostatnie spojrzenie w lustro. Może sukien­ka jest trochę za obcisła i uwydapnia jej okrągły brzuszek… No trudno, z biegiem lat trzeba się z tym pogodzić, nieprawdaż? Nie można mieć ciągle sylwetki dwudziestolatki.

Wspaniale. Jej przyjaciele wpadli na pomysł, żeby przyjść wszyscy razem. Witając się teraz po kolei, każdy wpada w za­chwyt nad gospodynią. Ale jeśli pierwszy zachwycił się jej piękną sukienką: ?Och, moja droga! Jaka jesteś pięknie ukwie­cona!”, a drugi dodał: ?Wyglądasz jak cudowny wiosenny bu­kiet”, to następni mieli już kłopoty ze znalezieniem jakiegoś oryginalnego określenia. Powtarzali więc mniej lub bardziej zręcznie zachwyty poprzedników, mówiąc sobie w duchu: ?Co za hipokryzja!”. Tylko jedna osoba zauważyła i pochwaliła wspaniały wystrój wnętrza, pomijając milczeniem strój Kata­rzyny. I to ty byłeś tą osobą.

Nie uchybię swoim przyjaciołom komplementem, który rani

Grzegorz spotyka jednego ze swych przyjaciół, który jest wła­ścicielem restauracji. Aby mu zrobić przyjemność i dać do zro­zumienia, że już u niego jadł, deklaruje z entuzjazmem: ?Bar­dzo się ostatnio u ciebie poprawiło!”.

W następstwie bronchitu Amelia straciła dwa kilogramy. Spotyka przyjaciółkę, która, myśląc, że sprawi jej przyjem­ność, zachwyca się: ?Wyglądasz super z tymi dziesięcioma ki­logramami mniej!”.

TWOJE CREDO

 • Najważniejszy gość wieczoru zasiądzie po mojej pra­wej stronie.
 • Będę szefem orkiestry, ale nie gwiazdą.
 • Każdemu dam dojść do słowa.
 • Wraz z żoną (mężem) będziemy stanowili jedność.
 • Nie będę zdradzał swoich przyjaciół.
 • Nie będę krytykował swoich wrogów.
 • Nie będę rozgłaszał żadnych tajemnic zawodowych.
 • Przerwę delikatnie gościowi, który popadnie w zbyt długi monolog.
 • Pokieruję rozmową w taki sposób, aby mogli w niej uczestniczyć wszyscy goście.
 • Nie będę wulgarny.
 • Nie będę cytował swojego notesu z adresami.
 • Odpowiem skromnie na komplementy i pochlebstwa.
 • Nie uchybię swoim przyjaciołom komplementami, które ranią.

Możliwość komentowania jest wyłączona.