Jestes w: Home > Równowaga osobista > Twoje powodzenie w życiu zacznie się od razu po przeczytaniu ostatniej strony

Organizacja bufetu

Bufet nie powinien być przygotowywany zbyt wcześnie, gdyż nieodpowiednia temperatura, kurz i światło niekorzystnie wpływają nie tylko na smak, ale przede wszystkim na wygląd wielu produktów żywnościowych. Bufet powinien być wi­doczny i dostępny dla każdego gościa. Jego dekoracja przycią­ga wzrok i przypomina o celebrowanym zdarzeniu. Jeśli jest to inauguracja nowej siedziby, wszystkie użyte kolory – obrusów, serwetek, kwiatów i innych elementów dekoracyjnych – będą kolorami przedsiębiorstwa. Pośrodku stołu znajdzie się logo firmy. Jeśli jest to świętowanie wprowadzenia na rynek nowe­go produktu, zdobycia medalu na targach lub utworzenia filii zagranicznej, bufet będzie w pełni poświęcony temu tematowi.

Twoja firma podpisała duży kontrakt z Chinami? Zarządź dania chińskie, z pałeczkami na każdym półmisku i z persone­lem ubranym w tradycyjne chińskie stroje. Twoja firma połą­czyła się z inną? Niech cały wystrój będzie biały – jak na ślub przystało. Twoje przedsiębiorstwo budowlane podpisało z mia­stem kontrakt na budowę mostu? Stwórz prawdziwą kaskadę wody, która będzie przepływała pod mostem, i ustaw bufet po obu stronach tak stworzonej rzeki. Aby przyjęcie na długo i do­brze zachowało się w pamięci gości, powinno być pełne nie­spodzianek. Niech ich zapowiedzią będzie już samo zaprosze­nie, zrobione na chińskiej widokówce lub na zdjęciu przedstawiającym makietę mostu. Zadbaj o każdy szczegół: strój personelu obsługującego przyjęcie, oryginalność prezen­tacji, kompozycja bufetu, odpowiednia, tematyczna muzyka, kolory, temperatura pomieszczenia, małe prezenty, które każdy gość otrzyma przy wyjściu. Tylko od ciebie zależy, czy prze­kształcisz taki popołudniowy koktajl w prawdziwe święto. Mo­żesz także, już po zakończeniu imprezy, wysłać uczestnikom pamiątkowe zdjęcia – pomyśl więc wcześniej o wynajęciu fo­tografa…

Jeśli osobiście zajmujesz się urządzeniem bufetu i wystro­jem wnętrza, a firmie cateringowej powierzasz tylko dostarcze­nie kanapek i słodkości, sprawdzaj dokładnie, czy wszystko jest tak, jak chciałeś. Stół, na którym będą ustawione półmiski i napoje, powinien być bardzo solidny. Możesz wykorzystać kilka stołów tej samej wysokości albo ułożyć blaty na kozłach. Stół nie powinien się uginać pod ciężarem półmisków i bute­lek, nawet wtedy, gdy oprze się o niego nawet kilka osób na­raz. Trzeba po prostu przeprowadzić próbę.

Przed położeniem obrusów wyściełaj stół specjalnym siat­kowanym materiałem, który, z jednej strony, będzie tłumił od­głosy stawianych naczyń, a z drugiej, zapobiegnie ślizganiu się obrusów. Jeśli wolisz obrusy papierowe, to powinny być w miarę grube, żeby za szybko się nie podarły. Pamiętaj wszakże, że jeśli za stół będą służyły blaty na kozłach, to ob­rus musi sięgać prawie do podłogi, aby zakryć ich niezbyt zgrabne nóżki.

Najważniejsze rzeczy powinny się znaleźć pośrodku sto­łu – niezależnie od tego, czy będą to kwiaty, owoce, czy tale­rzyki do nakładania kanapek lub deseru. Kieliszki będą usta­wione w końcu stołu, aby kelnerzy, nie przeszkadzając gościom, mogli je swobodnie napełniać i roznosić. Liczba kie­liszków będzie zależeć, co oczywiste, od liczby gości, ale też od liczby rodzajów serwowanych trunków – inne będą do wi­na, inne do szampana, a jeszcze inne do napojów bezalkoholo­wych. Rzecz jasna, nie wszystkie muszą się od razu znaleźć na stole; kelnerzy powinni je donosić w miarę otwieranych bute­lek. Jeśli chodzi o liczbę kelnerów (mogą to być również ho­stessy) roznoszących napitki, to przyjmuje się, że jeden powi­nien przypadać na dwudziestu gości.

Wszystkie kieliszki donoszone na stół będą stały do góry nóżką, aby nie pomylić tych już wykorzystanych z czystymi. Kelnerzy powinni je ustawiać w określonym porządku (trójkąt, romb, okrąg), bo jest to przyjemne dla oka i stwarza wrażenie, że przez cały czas trwania przyjęcia na stole panuje idealny po­rządek. Nie powinny być też zbyt ciasno ustawione, aby brzęk szkła przy ich wyjmowaniu nie stał się dominującą na przyję­ciu muzyką.

Na drugim końcu stołu znajdą się wszystkie potrzebne gościom przybory i narzędzia: sztućce, serwetki papierowe, popielniczki. Dalej, w stronę środka stołu, kubełki z lodem, napoje, ciasteczka i przekąski. W trakcie przyjęcia kelnerzy będą czuwać, aby na stole nie zalegały niedopite kieliszki, brudne naczynia i serwetki. Estetyczne kosze na śmieci po­winny być ustawione tak, aby za bardzo nie rzucały się w oczy. Popielniczki będą regularnie opróżniane, a brudne naczynia wynoszone. Dobra ekipa obsługująca to taka, któ­ra cały czas utrzymuje stół w stanie zbliżonym do początko­wego.

Aby obsługa lepiej przygotowała się do pracy, powinieneś jej odpowiednio wcześniej dostarczyć plan przebiegu uroczy­stości z godziną nadejścia gości, czasem trwania przemówień, przewidywaną godziną zakończenia pokazu lub części oficjal­nej. Wskazówki te pozwolą określić czas, jaki obsługa będzie miała na przygotowanie bufetu – tak, aby nie robić tego za wcześnie. Dzięki tej wiedzy kelnerzy będą mogli również za­cząć napełniać kieliszki już pod koniec ostatniego wystąpienia, aby uniknąć w ten sposób tłoku, który w chwilę później zawsze robi się przy bufecie. Będą też wiedzieć, kiedy zacząć podgrze­wać dania, które mają być podane na ciepło.

Dokładność zamówienia złożonego ekipie cateringowej pozwoli również przewidzieć wystarczającą ilość kanapek, przekąsek i napojów. Udany koktajl zawsze jest wypadkową tych drobnych szczegółów. Nie jest dobrze pomylić się co do ilości jedzenia i napojów: zbyt mała stworzy wrażenie skąp­stwa, a zbyt duża każe przypuszczać, że to, co podano, nie by­ło najlepszej jakości.

Dopełnieniem wrażenia udanej imprezy jest szatnia, w której każdy może pozostawić wierzchnie okrycie lub tecz­kę. Witające, a później żegnające gości hostessy dopełnią mi­łego wrażenia.

Możliwość komentowania jest wyłączona.